Trường THCS Tôn Đức Thắng
   
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN THĂM WEBSITE TRƯỜNG THCS TÔN ĐỨC THẮNG
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN KHỐI 8 - NĂM HỌC 2015-2016
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   94
 Hôm qua :    121
 Tổng cộng :   152599
 
   TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
   
  Cập nhật vào lúc: 09:48:04 18-04-2016  

 

 UBND HUYỆN ĐÔNG HÒA                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.                                

 


KẾT QUẢ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2015-2016.

 

STT

HỌ VÀ

TÊN

LỚP

MÔN THI

TÊN TRƯỜNG

ĐIỂM

GIẢI

          1     

NGUYỄN QUỲNH

NHƯ

8A

Hóa học

Tôn Đức Thắng

13.5

KK

          2     

TRẦN THỊ THANH

TUYỀN

8A

Hóa học

Tôn Đức Thắng

12.5

KK

          3     

VÕ MINH

8A

Hóa học

Tôn Đức Thắng

11.5

 

          4     

NGUYỄN THỊ THÙY

DƯƠNG

8E

Hóa học

Tôn Đức Thắng

11.5

 

          5     

TRẦN THỊ QUỲNH

NHI

8A

Hóa học

Tôn Đức Thắng

11.0

 

          6     

NGUYỄN THỊ

HẠNH

8D

Hóa học

Tôn Đức Thắng

10.5

 

          7     

HỒ THỊ THANH

TRÚC

8A

Hóa học

Tôn Đức Thắng

10.5

 

          8     

LÊ KHÁNH

LY

8G

Hóa học

Tôn Đức Thắng

10.0

 

          9     

NGUYỄN THỊ LINH

CHI

8B

Hóa học

Tôn Đức Thắng

9.5

 

      10     

ĐINH THỊ NHƯ

Ý

8H

Hóa học

Tôn Đức Thắng

8.5

 

      11     

NGUYỄN THỊ DIỄM

QUỲNH

8A

Hóa học

Tôn Đức Thắng

8.5

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      12     

CAO THỊ

HIỀN

8E

Sinh học

Tôn Đức Thắng

14.0

Ba

      13     

PHẠM THỊ THÚY

NGÂN

8A

Sinh học

Tôn Đức Thắng

11.5

KK

      14     

LÊ THỊ PHƯỢNG

TIÊN

8H

Sinh học

Tôn Đức Thắng

10.0

KK

      15     

LÊ HOÀNG

THỤ

8A

Sinh học

Tôn Đức Thắng

10.0

KK

      16     

LÊ THỊ QUỲNH

NHƯ

8H

Sinh học

Tôn Đức Thắng

9.5

KK

      17     

NGUYỄN ĐẶNG ANH

THƯ

8D

Sinh học

Tôn Đức Thắng

7.5

 

      18     

HỒ ĐẮC

MẠNH

8D

Sinh học

Tôn Đức Thắng

6.5

 

      19     

NGUYỄN TRÀ

MY

8E

Sinh học

Tôn Đức Thắng

4.0

 

      20     

NGUYỄN BẢO

TRÂM

8B

Sinh học

Tôn Đức Thắng

4.0

 

      21     

TRÌNH THỊ HÀ

PHỈ

8D

Sinh học

Tôn Đức Thắng

4.0

 

      22     

HUỲNH NGỌC

YÊN

8E

Sinh học

Tôn Đức Thắng

3.0

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      23     

NGUYỄN TRỌNG

    CHÍNH

8A

Vật lý

Tôn Đức Thắng

17.0

Nhì

      24     

LƯƠNG TRẦN QUỐC

TĨNH

8A

Vật lý

Tôn Đức Thắng

17.0

Nhì

      25     

LÊ ĐÌNH

TÂM

8A

Vật lý

Tôn Đức Thắng

16.0

Ba

      26     

VÕ THÙY

    TRANG

8A

Vật lý

Tôn Đức Thắng

12.5

KK

      27     

LƯU THỊ HỒNG

   PHƯỞNG

8A

Vật lý

Tôn Đức Thắng

12.0

KK

      28     

ĐẶNG MINH

     NHẬT

8A

Vật lý

Tôn Đức Thắng

10.5

KK

      29     

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

LAN

8E

Vật lý

Tôn Đức Thắng

10.0

KK

      30     

NGUYỄN THỊ THANH

    THÚY

8C

Vật lý

Tôn Đức Thắng

9.5

KK

      31     

NGUYỄN VĂN

    TÌNH

8A

Vật lý

Tôn Đức Thắng

9.0

KK

      32     

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

ANH

8G

Vật lý

Tôn Đức Thắng

3.5

 

      33     

ĐÀO THỊ XUÂN

DIỄM

8H

Vật lý

Tôn Đức Thắng

3.0

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      34     

HUỲNH THỊ MỸ

HẢO

8D

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

17.0

Nhất

      35     

NGUYỄN CHÂU BẢO

NGUYÊN

8C

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

17.0

Nhất

      36     

VÕ THỊ ÁNH

8B

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

17.0

Nhất

      37     

PHẠM KIM

DƯƠNG

8E

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

15.0

Nhì

      38     

HỒ VIẾT

TÍN

8H

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

14.5

Nhì

      39     

LƯƠNG THANH

TRÀ

8H

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

13.0

Ba

      40     

VÕ THỊ MINH

DUYÊN

8B

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

12.0

Ba

      41     

LƯƠNG THỊ

DUNG

8H

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

11.5

KK

      42     

PHÙNG THỊ MINH

TRÂN

8B

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

11.5

KK

      43     

NGUYỄN TRẦN DIỄM

PHÚC

8E

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

9.0

 

      44     

NGUYỄN THỊ DIỄM

HƯƠNG

8E

Địa lý

 Tôn Đức Thắng

7.5

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      45     

TRẦN MỸ

UYÊN

8A

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

13.0

Nhì

      46     

TRẦN QUỐC

KIỀU

8E

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

12.5

Ba

      47     

TRẦN THỊ THU

UYÊN

8A

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

11.5

Ba

      48     

LÊ THỊ CẨM

TUYỀN

8B

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

9.0

KK

      49     

TRỊNH THỊ CẨM

LY

8E

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

8.5

KK

      50     

NGUYỄN THỊ

SIÊM

8C

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

8.5

KK

      51     

NGUYỄN THỊ THU

HIỀN

8E

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

8.0

KK

      52     

LÊ THỊ MỸ

LINH

8C

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

7.5

KK

      53     

NGUYỄN HOÀNG BẢO

NGỌC

8B

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

7.5

KK

      54     

NGUYỄN THỊ TRÚC

LINH

8B

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

6.0

 

      55     

ĐOÀN THỊ

ĐIỂM

8E

Lịch sử

 Tôn Đức Thắng

6.0

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      56     

NGUYỄN THỊ KIM

THÚY

8A

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

16.0

Nhất

      57     

NGUYỄN THỊ TRÚC

LY

8A

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

14.5

Nhất

      58     

TRẦN HOÀI

AN

8E

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

13.0

Ba

      59     

NGUYỄN THỊ BÍCH

DIỆU

8B

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

13.0

Ba

      60     

NGUYỄN THỊ MỸ

LINH

8E

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

13.0

Ba

      61     

NGUYỄN KHÁNH

LY

8A

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

12.5

KK

      62     

LƯƠNG THỊ HUYỀN

TRANG

8D

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

12.0

KK

      63     

NGUYỄN TRÀ

MY

8A

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

11.5

KK

      64     

PHẠM BẢO

QUYÊN

8H

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

11.0

KK

      65     

LÊ THỊ BẢO

TRÂM

8B

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

10.0

 

      66     

MAI QUỲNH

TRÂM

8A

Ngữ văn

Tôn Đức Thắng

9.5

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      67     

NGUYỄN THỊ TÚ

QUỲNH

8A

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

17.0

Nhì

      68     

NGUYỄN BÁ HẠNH

VY

8A

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

15.0

Ba

      69     

NGUYỄN THỊ ANH

THƯ

8A

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

14.0

KK

      70     

ĐINH THỊ THANH

THÚY

8A

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

13.5

KK

      71     

TRÌNH THỊ NGỌC

YÊN

8H

T. Anh

Tôn Đức Thắng

13.0

KK

      72     

NGUYỄN THỊ MỸ

DUNG

8D

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

10.5

 

      73     

NGUYỄN THỊ KIM

THOA

8C

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

9.5

 

      74     

HUỲNH ĐỨC

NAM

8G

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

8.5

 

      75     

NGUYỄN NHẬT MINH

TRANG

8E

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

8.5

 

      76     

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

8G

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

7.5

 

      77     

TRẦN THỊ KIM

LIÊN

8C

T. Anh

 Tôn Đức Thắng

5.5

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      78     

NGUYỄN ĐẶNG THANH

GIANG

8a

Toán

Tôn Đức Thắng

16.5

Nhất

      79     

LÊ ĐỨC        

ĐẠT

8A

Toán

Tôn Đức Thắng

14.5

Nhất

      80     

NGUYỄN THỊ NGỌC

SÂM

8A

Toán

Tôn Đức Thắng

7.0

KK

      81     

PHAN NGỌC

BÍCH

8A

Toán

Tôn Đức Thắng

2.5

 

      82     

LÊ VÕ CẨM

HẰNG

8D

Toán

Tôn Đức Thắng

2.5

 

      83     

ĐẶNG QUANG

THIÊN

8B

Toán

Tôn Đức Thắng

2.0

 

      84     

NGUYỄN TRƯƠNG TẤN

DUY

8A

Toán

Tôn Đức Thắng

1.5

 

      85     

BÙI VĂN

HƯNG

8D

Toán

Tôn Đức Thắng

1.0

 

      86     

NGUYỄN THỊ NHƯ

QUỲNH

8E

Toán

Tôn Đức Thắng

1.0

 

      87     

VÕ QUỐC

HUY

8E

Toán

Tôn Đức Thắng

0.5

 

      88     

LƯƠNG SAO

HÙY

8C

Toán

Tôn Đức Thắng

0.5

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:

      89     

Nguyễn Đoàn Thị Bích

Vân

8B

Tin học

 Tôn Đức Thắng

11.5

Nhì

      90     

Phạm Thị Quỳnh

Như

8B

Tin học

 Tôn Đức Thắng

8.0

KK

      91     

Nguyễn Thế

Việt

8D

Tin học

 Tôn Đức Thắng

7.5

KK

      92     

Nguyễn Hữu

Lực

8D

Tin học

 Tôn Đức Thắng

6.5

 

Số lớp 8:    ; Số HS phải dự thi: 

Điểm TC:

 

BQ:


 

 

 

 

 

[Trở về]
 

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Tôn Đức Thắng
Địa chỉ :Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên
Điện thoại :057.3565302
Thư điện tử: tonducthang.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Tôn Đức Thắng