Trường THCS Tôn Đức Thắng
   
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN THĂM WEBSITE TRƯỜNG THCS TÔN ĐỨC THẮNG
  TÌM KIẾM
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN KHỐI 9 - TRƯỜNG THCS TÔN ĐỨC THẮNG - NĂM HỌC 2017-2018
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG TIN QUẢNG CÁO
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   92
 Hôm qua :    203
 Tổng cộng :   180409
 
   TUYÊN DƯƠNG- KHEN THƯỞNG
   
  Cập nhật vào lúc: 08:37:23 03-11-2017  

 

 UBND HUYỆN ĐÔNG HÒA                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.                                

 


KẾT QUẢ  HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9 NĂM HỌC 2017-2018
STT Họ, chữ lót Tên Ngày tháng, năm sinh Nơi sinh  (tỉnh ) Lớp HS trường THCS NH 2016-2017 Kết quả Môn
HL HK Điểm Giải Thi chọn
1  DƯƠNG GIA  THỨC  10/04/2003 Đắk Lắk 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 17 Nhất X Địa lý 
2 NGUYỄN THỊ QUỲNH  NHƯ 30/09/2003 Phú Yên 9G Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 11 Ba X Địa lý 
3 VÕ THỊ TUYẾT BĂNG 22/12/2003 Phú Yên 9C Tôn Đức Thắng Khá Tốt 10 Ba X Địa lý 
4  NGUYỄN THỊ BÍCH  TRÂM  13/02/2003 Phú Yên 9G Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 9 KK X Địa lý 
5 NGUYỄN BẢO  TỒN 07/10/2003 Phú Yên 9E Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 4.5 KK   Lịch sử
6 TRẦN THỊ  NỮ 15/03/2003 Phú Yên 9D Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 9 Ba X Ngữ văn 
7 HUỲNH THỊ ÁNH NHƯ 27/04/2003 Phú Yên 9C Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 8.5 Ba X Ngữ văn 
8 HỒ THANH NHÃ 13/03/2003 Phú Yên 9B Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 7.5 KK X Ngữ văn 
9  HỒ THỊ THANH   TÂM 03/03/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 7.5 KK X Ngữ văn 
10 CAO THỊ NHƯ  NGỌC 12/03/2003 Phú Yên 9C Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 7 KK   Ngữ văn 
11 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG 30/11/2003 Phú Yên 9D Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 6.5 KK   Ngữ văn 
12 PHẠM LÊ PHƯƠNG  HUYÊN 17/03/2003 Phú Yên 9G Tôn Đưc Thắng Giỏi Tốt 6.5 KK   Ngữ văn 
13 BÙI NỮ PHƯƠNG UYÊN 02/09/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 16 Nhất X Tiếng Anh 
14 NGUYỄN ĐẶNG TIẾN PHÁT 13/07/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 12.75 Ba X Tiếng Anh 
15 NGÔ THỊ MINH THI 15/11/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 12.25 Ba X Tiếng Anh 
16 NGUYỄN XUÂN DIỄN 29/06/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 11.25 KK   Tiếng Anh 
17 CAO MINH QUÂN 04/06/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 6.75 KK X Tin học 
18 NGUYỄN HÒA NHƯ Ý 06/11/2003 Phú Yên 9B Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 13 Nhì X Sinh học 
19 NGÔ TẤN  LỘC 11/08/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt ##### Ba X Sinh học 
20 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 15/03/2003 Phú Yên 9B Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 10.5 Ba X Sinh học 
21 NGUYỄN THỊ TRÚC LAN 25/08/2003 Phú Yên 9B Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 9 KK   Sinh học 
22 NGUYỄN THỊ MINH  ÁNH 19/10/2003 Phú Yên 9B Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 9 KK   Sinh học 
23 NGUYỄN ANH KIỆT 26/04/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Tốt Giỏi 20 Nhất X Toán
24 LÊ BẢO TRÂN 26/09/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Tốt Giỏi 19 Nhì X Toán
25 NGUYỄN HOÀI  LÂM 27/01/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Tốt Giỏi 18.5 Ba X Toán
26 NGUYỄN THỊ CÁT TIÊN 02/01/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Tốt Giỏi 18 Ba X Toán
27 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 17/11/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Tốt Giỏi 17.5 Ba X Toán
28 LÊ NGUYỄN HOANG UYÊN 02/06/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Tốt Giỏi 17.5 Ba X Toán
29 LÊ TRUNG NHÂN 19/12/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 14 Ba X Vật lý
30 TRẦN QUANG PHÁCH 05/09/2003 Phú Yên 9D Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 11.25 Ba X Vật lý
31 CAO HOÀNG NHÃ 24/02/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 10.5 Ba X Vật lý
32 TRẦN QUANG ĐÃNG 04/06/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 7.5 KK X Vật lý
33 BÙI PHẠM VIỆT DŨNG 28/01/2004 Phú Yên 8A  Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 7.5 KK X Vật lý
34 TRẦN ĐĂNG  KHÔI 19/07/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 6 KK   Vật lý
35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAM 07/03/2003 Phú Yên 9A Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 12.5 Ba X Hóa học 
36 HỒ THỊ MỸ  DUYÊN 09/05/2003 Phú Yên 9D Tôn Đức Thắng Giỏi Tốt 10 KK   Hóa học 
[Trở về]
 

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Tôn Đức Thắng
Địa chỉ :Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên
Điện thoại :057.3565302
Thư điện tử: tonducthang.pgddonghoa@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2012 Trường THCS Tôn Đức Thắng